Portal de la 

lengua aragonesa

www.acalaaragon.com

AVISO DE COYRIGHT

©acalaaragon.com 2005. Diseño, texto, vídeos e imágenes

Portal inaugurado el día 20 de septiembre de 2005

www.acalaaragon.com

 

NOTICIAS

 

2005 10 25

 Diversa i plural Espanya?

El lector escriu

MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. Barberà del Vallès (Vallès Occidental)..
Segons APLEx (www.aplexextremadura.com), el Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries actua com si a Extremadura no existissin llengües d'aquesta mena. Només l'espanyol (castellà), aleshores? No. Existeix el galaicoportuguès (mañego, valverdeiro i lagarteiro) dels Tres Lugares; també es parla portuguès a La Codosera, Cedillo, Herrera/Ferreira de Alcántara i Valencia de Alcántara. Quant a l'extremeny (conegut com a castúo), es discuteix si és llengua o dialecte de l'espanyol, però no és castellà. Finalment, el portuguès d'Olivenza (Olivença), moribund, esclafat per Espanya i abandonat per Portugal, només demana morir en pau. Segons aquells experts, aquest almenys existeix (quan és quasi mort), però, com que no està recollit a l'Estatut d'Extremadura, llavors no té protecció. On és l'Espanya respectuosa amb les seves llengües i dialectes? On és la Unió Europea tan plural i diversa? Romanços.

http://www.vilaweb.com/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1585767

 

Más información aquí

detalhes do artigo: Diversa Europa e plural Espanha? Não.

25- Outubro - 2005

Permalink 16:55:22, Categorias: Alentejo, Extremadura, Olivenza, 468 palavras   Português (PT)

Diversa Europa e plural Espanha? Não.

O jornal Hoy, de Badajoz, publicou-me uma cartinha:

http://www.hoy.es/pg051025/prensa/noticias/Cartas_Opinion/200510/25/HOY-OPI-231.html

[Mais:]

Cartas
Lenguas y dialectos

MANUEL SÁNCHEZ./CORREO ELECTRÓNICO

El Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias actúa como si en Extremadura no existiesen lenguas tales. ¿Sólo el español pues? No. Existe el gallegoportugués (mañego, valverdeiro y lagarteiro) de los Tres Lugares; también se habla portugués en La Codosera, Cedillo, Herrera/Ferreira de Alcántara y Valencia de Alcántara. En cuanto al extremeño (conocido como castúo), se discute si será lengua o dialecto del español, pero no es castellano. Finalmente, el portugués de Olivenza, moribundo, machacado por España y abandonado por Portugal, sólo pide morir en paz. Según esos 'expertos', éste por lo menos existe (cuando está casi muerto), pero, como no está recogido en el Estatuto de Extremadura, pues no tiene protección. ¿Dónde está esa España respetuosa con sus lenguas y dialectos? ¿Dónde esa UE, tan plural y diversa? Cuentos.

Notas do autor:
O jornal omitiu a referência à APLEx (www.aplexextremadura.com), apagou "Olivença" que estava ao lado de "Olivenza" e mudou o título, que é o que pus eu em cima. Não era "Lengua y dialectos". Mas enfim...

Amanhã, 26 de Outubro de 2005, a carta vai sair, em catalão, no jornal El Punt http://www.vilaweb.com/www/elpunt/

26 de Outubro:
Já saiu:
http://www.vilaweb.com/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1585767

Diversa i plural Espanya?
El lector escriu
MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. Barberà del Vallès (Vallès Occidental).

Segons APLEx ( www.aplexextremadura.com ), el Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries actua com si a Extremadura no existissin llengües d'aquesta mena. Només l'espanyol (castellà), aleshores? No. Existeix el galaicoportuguès (mañego, valverdeiro i lagarteiro) dels Tres Lugares; també es parla portuguès a La Codosera, Cedillo, Herrera/Ferreira de Alcántara i Valencia de Alcántara. Quant a l'extremeny (conegut com a castúo), es discuteix si és llengua o dialecte de l'espanyol, però no és castellà. Finalment, el portuguès d'Olivenza (Olivença), moribund, esclafat per Espanya i abandonat per Portugal, només demana morir en pau. Segons aquells experts, aquest almenys existeix (quan és quasi mort), però, com que no està recollit a l'Estatut d'Extremadura, llavors no té protecció. On és l'Espanya respectuosa amb les seves llengües i dialectes? On és la Unió Europea tan plural i diversa? Romanços.

Também mudaram o título em El Punt.

E será publicado (em português) no número 51 do Llengües Vives
http://www.llenguesvives.org

Dos outros jornais e revistas não tenho notícia.

http://www.agal-gz.org/blogues/index.php?blog=14&p=600&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more600

Portal de Internet que ofrece información sobre la lengua aragonesa, hablada en territorio aragonés y  por aragoneses que residen fuera del territorio de la Comunidad de Aragón en distintos puntos del planeta.

Portal interdisciplinar donde se refleja la realidad cultural del patrimonio lingüístico aragonés que consta de las lenguas habladas en Aragón, el español de Aragón, el español con acento aragonés y las lenguas históricas de Aragón..